Welkom bij Catoro

Iedereen loopt in zijn leven tegen problemen aan, grote en kleine. Praten met familie, vrienden of buren helpt vaak. Maar niet altijd. Soms zijn de problemen te groot (geworden) en hebt u professionele hulp nodig. Dan kunt u bij Catoro terecht.

Catoro biedt begeleiding en ondersteuning bij allerlei soorten problemen zoals problemen met uw partner, kinderen of buren, eenzaamheid, echtscheiding en het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.

Catoro is gespecialiseerd in dementie.

 

Begeleiding en ondersteuning

Wie ben ik?

Mijn naam is Roger Pesch. ik ben het gezicht van Catoro. Ik studeerde o.a. maatschappelijk werk en aansluitend twee jaar arbeids- en organisatiepsychologie.

Mijn kennis en ervaring gebruik ik om de eigen kracht van mensen te vergroten en de eigen mogelijkheden en die van het sociale netwerk te benutten.

Ik vind het belangrijk om iemand zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten houden. Het welzijn, de kwaliteit van leven, staat centraal.

Dementie heeft mijn bijzondere aandacht. Persoonlijk en beroepsmatig heb ik de afgelopen jaren van dichtbij meegemaakt welke impact  deze ziekte heeft op de persoon en diens omgeving.

Door o.a. aan te sluiten bij de veranderende belevingswereld van de persoon, het actief houden van de hersenen, het prikkelen van de zintuigen en passende activiteiten aan te bieden streef ik naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie.

Mijn kernwaarden zijn: respect, aandacht, betrokkenheid, integriteit, inlevingsvermogen en enthousiasme.

Eigen regie behouden

Werkwijze

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden. Een verwijzing, bijvoorbeeld van een huisarts, is niet nodig. Samen wordt er dan een geschikte datum voor het intakegesprek gepland. Dit gesprek is gratis.

Tijdens het intakegesprek wordt geïnventariseerd welke knelpunten en veranderingswensen er zijn.

In onderling overleg wordt een plan opgesteld waarin de hulpvragen, de werkdoelen en de werkwijze komen te staan.

Gedurende het hulpverleningscontact vindt een voortdurend evalueren en afstemmen plaats, waarbij het opgestelde plan kan worden bijgesteld. De duur van de hulpverlening hangt af van de aard- en ernst van de problemen.

 

Respect, aandacht en betrokkenheid

 

                                                                     PGB Beheer

 

Wanneer u zorg nodig hebt kunt u met een PGB (persoonsgebonden budget) zelf zorg inkopen. U kiest zelf uw zorgverlener(s), sluit met hen zorgcontracten af en betaalt hen vanuit uw persoonsgebonden budget. Voor het aanvragen en beheren van het PGB moet u veel beslissingen nemen en het brengt een aantal verplichtingen met zich mee. U heeft ook de mogelijkheid om iemand te machtigen die alle PGB-zaken voor u regelt.

Ik ben u daarbij graag van dienst en help u o.a. met de aanvraag van uw PGB, sluit zorgovereenkomsten met zorgverlener(s) af, controleer de facturen, ben aanwezig bij huisbezoeken, beoordeel of u kwalitatief goede zorg krijgt en coördineer de zorg.

 

Neem contact op

Catoro

Adresgegevens:

Hellebroekerweg 23
6363 AC Wijnandsrade

Telefoonnummer: 06-21344496